Etter gjennomgang av flere sonar-filer fra området utenfor Hvasser viser det seg at det flere steder ligger spennende objekter som meget mulig kan være vrak-deler.

Det er bilder av objekter/konstruksjoner som tydelig ikke har oppstått naturlig, altså menneske-skapt.
Flere av objektene er garantert IKKE ting som det ville vært naturlig å finne ute på åpent vann.

Se noen av bildene her: